АУТСОРСИНГ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

Аутсорсинг (Outsourcing) - це передача сторонній організації певних бізнес функцій, які не є частиною основної діяльності компанії, але необхідних для функціонування бізнесу цієї компанії.

«Маркетингова компанія «ФАРМ-РОСТ» має значний досвід реалізації аутсорсингових проектів, як з вітчизняними виробниками так і представництвами міжнародних компаній. Ці проекти реалізуються завдяки структурованій та злагодженій роботі зовнішньої служби та інноваційним підходам до вирішення поставлених завдань.

Безперечною перевагою аутсорсингу є можливість його використання настільки, наскільки це необхідно на даному етапі розвитку організації. У періоди інтенсивного зростання бізнесу при зниженій активності бізнес-процесів обсяг послуг раціонально зменшується. Витрати змінюються разом з об'ємом.

За результатами досліджень виявляють причини, через які компанії користуються послугами аутсорсингу:

 

  1. Збільшення потенціалу діючої зовнішньої служби (в т.ч. підвищення сезонної активності);
  2. Розширення регіональної присутності компанії та географії просування своєї продукції;
  3. Концентрація основних зусиль компанії на стратегічних продуктах;
  4. Швидкість виходу на ринок; 
  5. Скорочення витрат;
  6. Контроль за витратами.


Реалізуючи аутсорсингові проекти, ми не обмежуємося тільки аутсорсингом персоналу на певний час. У «Маркетингової компанії «ФАРМ-РОСТ» є успішний досвід:

  • Відкриття представництва "з нуля", яке включає в себе підбір, навчання, коучинг менеджерського і польового персоналу з подальшим їх переведенням безпосередньо в штат представництва;
  • Посилення активності вже існуючої зовнішньої служби: навчання вже існуючого персоналу, підбір і навчання нового персоналу, формування команд.

Існує три переваги впровадження аутсорсингу:
- Кардинальна реорганізація. Аутсорсинг не тільки тактична, а й стратегічну зброя. Модель аутсорсингу для стимуляції подальших масштабних структурних змін, стала ключем до створення додаткової вартості без необхідності зміни корпоративних цілей.
- Зростання через встановлення партнерських відносин. Один з головних аспектів аутсорсингу - встановлення партнерських відносин, а не тільки забезпечення надання послуг. Наприклад, налагодження довгострокових стратегічних взаємин з постачальниками послуг, готових інвестувати в бізнес замовника свій досвід та наявні у них ресурси.
- Активне введення інновацій. Передавши пріоритетні недиференційовані процеси (незалежно від того, ключові вони чи, ні), компанія звільняє внутрішні резерви. Це дозволяє компанії зосередити головні зусилля на корпоративних питаннях - основному джерелі конкурентних переваг. Таким чином, реалізація моделі аутсорсингу допомагає компанії швидко і чітко перекинути свої внутрішні ресурси з щоденних операцій в область інновацій.