АУТСТАФІНГ ПЕРСОНАЛУ

АУТСТАФІНГ (Outstaffing) - оформлення в штат компанії-провайдера вже працюючого персоналу компанії, який вона з тих чи інших причин не передбачає відображати у себе в штаті. Співробітники продовжують працювати на своїх робочих місцях і виконувати попередні функції, але права і обов'язки роботодавця юридично переходять до провайдера, який укладає трудові контракти, веде документацію, робить відрахування у встановлені законодавством фонди, розраховує соціальні податки, надає необхідні довідки і т.д.

ФУНКЦІЇ АУТСТАФІНГУ ПРОСТІ:

 • ПЕРЕДАЙ: частину функцій професійному та надійному партнеру
 • СКОРОТИ: адміністративні витрати та ризики
 • ОТРИМАЙ: економію грошових коштів
 • У РЕЗУЛЬТАТІ: зосередься на основному виді діяльності


13 ПЕРЕВАГ АУТСТАФІНГУ:

 • Скорочення штатної чисельності персоналу;
 • Збереження безпосереднього оперативного керівництва співробітниками;
 • Оптимізація відносин з персоналом, задіяним в окремих проектах;
 • Зниження затрат на персонал та оптимізацію ризиків, пов’язаних із цими затратами;
 • Відсутність ризиків трудових спорів, ці ризики несе аутстафер;
 • Можливість побудови багаторівневих мотиваційних механізмів, використовуючи в т.ч. нематеріальний стимул для працівників бути переведеним у штат співробітників;
 • Можливість прийому співробітників на будь-який термін. Мобільність у питаннях залучення та скорочення персоналу;
 • Зниження фінансового навантаження, ризиків та збільшення прибутку в розрахунку на одного співробітника;
 • Скорочення об’єму кадрових та бухгалтерських функцій;
 • Зниження витрат на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, шляхом передачі частини цих функцій (тренінги, семінари);
 • Перерозподіл статей балансу шляхом зміни витрат на оплату праці в витрати на послуги сторонніх організацій, що тягне за собою зниження оподаткована бази;
 • Повна зосередженість на основному бізнесі.
 • Ми гарантуємо до 30% реального зниження усіх затрат, пов’язаних з фондом заробітної платні.